Den har været undervejs i nogen tid, men nu er den her! DMU og DIF har udgivet bogen ”Træn rigtigt – Aldersrelateret Træning i BMX”, som med fokus på optimal træning af børn og unge skal styrke trænings- og talentudviklingsarbejdet i danske BMX-klubber.

 

Bogen er resultatet af et omfattende research- og skrivearbejde, der har taget udgangspunkt i Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) og tilpasset det specifikt til BMX-sporten. Bogens pointe er, at træningstyper og træningsmængde skal tilpasses udøvernes alder, udviklingstrin og erfaringsår.

 

Tanken bag ATK er dels at sikre en sjov, udfordrende og relevant træning, men også at hjælpe kørerne til at udnytte deres potentiale bedst muligt.

 

Træn rigtigt – Aldersrelateret Træning i BMX” er lagt i en pdf-udgave, men det er også muligt at bestille bogen i hard copy. Henvend dig i klubben hvis du ønsker en bog, prisen er 195 kr. + porto.

 

Vi har desuden oprettet hjemmesiden www.dmuatk.dk, hvor bogen er tilgængelig som pdf-fil, og hvor der i løbet af sæsonen vil blive lagt ekstra inspirations- og øvelsesmateriale op til brug i den daglige træning.

 

ATK-bogen og hjemmesiden vil blive fulgt op med en række tiltag for at sikre, at ATK-tankegangen implementeres i klub- og træningsarbejdet. Blandt andet vil ATK være en fast bestanddel af DMU’s træneruddannelser, BMX-klubber vil kunne blive ATK-certificerede, og vi vil desuden oprette et online forum, hvor trænerne kan erfaringsudveksle og dele ideer mv. Hold dig opdateret på www.dmusport.dk, hvor vi løbende vil lægge information ud.