Licens er din forsikring!

DMU har udarbejdet en forsikringsoversigt, som giver en oversigt over de forsikringer, man som kører, official, bestyrelsesmedlem eller frivillig hjælper i DMU er dækket af. Denne oversigt er lavet til alle DMU’s grene, men i dette nyhedsbrev er der udelukkende taget afsæt i BMX-forsikringer og licens. Find linket til forsikringsoversigten nederst.

 

Forsikring i DMU hænger nøje sammen med licens, da licenskortet (for kørere) er sikkerheden for, at man er forsikret som kører. Derfor understreger DMU også, at alle kørere SKAL have tegnet en licens, inden de sætter sig op BMX-cyklen – hvad enten det gælder træning eller løb.

Det er klubbens ansvar at sørge for, at kørerne har en licens, og det bliver således også ansvarspådragende for klubben, hvis dette ikke er tilfældet.

DMU anser licensområdet som yderst vigtigt, og vil derfor foretage stikprøvekontroller til træninger og løb i løbet af foråret.

Et tænkt eksempel
I forhold til ovenstående følger her et tænkt, men sandsynligt scenarie vedr. licens og mulige konsekvenser, hvis der ikke er tegnet en licens:

En klub afholder træningssession en lørdag formiddag på klubbens bane. Der er en masse kørere på banen samtidig, og pludselig er der én, som vælter og brækker nakken.

Herefter er der to scenarier rent forsikringsmæssigt:

Scenarie 1 – Køreren har et gyldigt licens og er dermed forsikret. Køreren får erstatning, hvor DMU’s ulykkesforsikring dækker, og udbetaler - uanset private forsikringer.
 
Scenarie 2 – Køreren har ingen gyldig licens og er dermed ikke forsikret. Udover at køreren ikke får forsikrings- eller erstatningsdækning, så er risikoen for, at den pågældende klub bliver holdt ansvarlig for hændelsen til stede, da det er klubbens ansvar, at de ikke har udført tjek med licens.
 
Dette er tænkte eksempler, som der dog desværre opleves med jævne mellemrum. Derfor opfordrer DMU også alle BMX-klubber til at have fokus på dette område og få deres medlemmer til at tegne en licens.

Link til forsikringsoversigt:
 

PR-arrangement og Klubcykellicens

Udover, at den almindelige licens skal være tegnet og underskrevet, så er der også et par forholdsregler i forhold til prøvekørsler med nye kørere - herunder både ved PR-arrangementer samt almindelige træninger.

PR-arrangement

Når en BMX-klub afholder et PR-arrangement, så skal klubben sende en e-mail til BMX’s sportssekretær (mgt@dmusport.dk) og gør opmærksom på arrangementet, arrangementsdagen, klubnavn, træningsleder samt dennes licensnummer. Dvs. alle de vigtige oplysninger omkring arrangementet. Derefter bekræfter sportssekretæren oplysningerne, hvorefter klubben har en forsikringsdækning til det pågældende løb.
Nedenstående tekst er taget fra Alment Reglement (side 13) og giver en beskrivelse af, hvad man som klub skal være opmærksom på i forbindelse med PR-arrangementer (også BMX-klubber):
Potentielt nye kørere kan deltage i PR-arrangementer, der afholdes af DMU-klubber på egen bane for at give mulighed for at prøve motorsporten. PR-arrangementer afvikles som almindelig træning. Der må ikke ske nogen form for fælles start, tidtagning eller konkurrence.
 

DMU skal give tilladelse til et PR-arrangement. Deltagere i et PR-arrangement er forsikret via DMU’s kollektive ulykkesforsikring.

Ved tilskadekomst under et PR-arrangement, udfærdiges skadesanmeldelse påført ’PR-arrangement’.
 
 

Er der tale om en ganske almindelig træning

Afholder klubben en ganske almindelig træning, hvor der deltager nye kørere, som ikke har licens, så skal klubben erhverve sig klubcykellicenser (Her kan der vælges mellem 3 og 8 klubcykellicenser).
Se følgende cirkulær, hvor du også kan se priser: http://link.neewsletter.com/mail/4197985:61660/link/26798:bd0ea721

Inden prøvekørslen med de nye kørere, så skal nedenstående noteres på en blanket om hver enkel kører. Det skal understreges, at denne blanket er lavet, så klubben ikke kan retsforfølges, hvis en skade skulle ske. Det er således en forsikringsdækning for klubben.
 

Hvad skal udfyldes inden en træning med nye kørere?

  • Klub
  • Dato
  • Sportsgren
  • Kørerens navn og adresse
  • Værges navn og adresse, (hvis under 18 år)
  • Træningsleders navn og Licens nr.
  • Underskrift

Det er således klubbens ansvar at købe klubcykellicenser. Hvis de ikke har sådan en licens, så er de ikke forsikret, og dette kan det betyde, at klubben bliver holdt til ansvar, hvis der sker noget.

Med ovenstående in mente er det utrolig vigtigt at understrege, at tegning af samt underskrift på licenskort er en forsikringsdækning og klubbens ansvar at tjekke, om dette er gjort hos den enkelte kører. Derudover er det klubbens ansvar at købe klubcykellicenser, så de nye kørere til prøvekørsler er forsikringsdækket. Endelig skal klubben i forbindelse med PR-arrangementer sende oplysninger om løbet til sportssekretæren, som bekræfter, at disse er modtaget.
 
 

Ny Sportskommission

Efter repræsentantskabsmødet den 2. marts 2013 skete der en større rokade i SK BMX. Den daværende formand, Lars Ostenfeldt, valgte at træde tilbage og ny formand i Sportskommissionen BMX blev Hans Storm, som blev valgt uden modkandidater. Ny mand i SK BMX er Per Varming.


Den nye SK struktur ser nu således ud:

Formand: Hans Storm

Næstformand: Johnny Winther

SK-medlem: Per Varming

Suppleant: Lars Ostenfeldt