Indkaldelse til Generalforsamling i Sorø BMX

Dato: 21. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Mødelokale i Sorø Hallen (nærmere meldes ud senere)


Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning v/Morten Madsen

4. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Joy Nordkvist + René Jensen

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) På valg: - Joy Nordkvist (genopstiller) - Lonnie Løvgreen (genopstiller) - Oliver Nielsen (genopstiller)

6. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter På valg: - Thomas Liémóne Greve Winther (genopstiller ikke) - Susse Munk (genopstiller)

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Orientering om projekt klubhus

10. Eventuelt